רישום לכלל המקצים

?איך נרשמים
מקצה 80 ק”מ שליחים – רישום בשני שלבים
 שלב א: פתיחת הקבוצה או כניסה לרישום יחיד
הקפטן/ראש קבוצה פותח קבוצה חדשה ורק לאחר פתיחתה חברי הקבוצה רשאים להירשם
במידה ואתם נרשמים לאחד ממקצי היחידים ההרשמה אינה מצריכה רישום דו- שלבי כמו קבוצות השליחים
:שלב ב
הרצים בקבוצות שנפתחו יכולים להירשם, בעת הרישום יש לבחור את הקבוצה אליה רוצים להירשם
: רישום למקצה היחידים
רישום יחידים – מתבצע תחת הכותרת הרלוונטית של אותו מקצה – 60, 10,24,42,80
 
דגשי הרשמה: יש לשים לב לתאריכי ההרשמה ופתיחת הקבוצה, עליכם לוודא שקבוצתכם התמלאה באנשי הקבוצה ולמקצה הנכון

חובה על כל משתתפי המרוץ במקצי אולטרה מרתון 80 ק”מ, 60 ק”מ, ומקצה מרתון 42 ק”מ  להעביר אישור רופא/אישור ארגומטריה בתוקף והצהרת משתתף חתומה כתנאי להשתתפות המרוץ, משתתפי מקצי השליחים,24 ק”מ ו- 10 ק”מ  מחויבים להעביר הצהרת משתתף חתומה בלבד

פירוט מקצים וקטגוריות

שליחים תחרותי
שלשות – ניתן להירשם גברים לחוד ונשים לחוד או צוות מעורב ואז מתוך השלשה חייבת להיות אישה/גבר אחת/ד מינימום
רביעיות – ניתן להירשם גברים לחוד ונשים לחוד או צוות מעורב ואז מתוך רביעייה חייבת להיות אישה/גבר אחת/ד מינימום
שישיות – ניתן להירשם גברים לחוד ונשים לחוד או צוות מעורב ואז מתוך שישיה חייב שיהיו  2 נשים/גברים מינימום
במקצים התחרותיים יתבקשו הקבוצות לרשום מראש את סדר הריצה שלהם
 
שליחים לא תחרותי – ניתן להירשם בכל אופן ע”פ שיקול דעתה של הקבוצה
שלשות, רביעיות, שישיות
מקצה 10 
נערים/נערות – 16-19
גברים/נשים – 20-29
גברים /נשים – 30-39
גברים/נשים – 40-49
גברים /נשים – 50-59
גברים/נשים – 60-69

 בכל מקצה יזכו גם 3 מקומות הראשונים הכלליים—- 

מקצי אולטרה
מקצה אולטרה מרתון 80 ק”מ – בשתי הקטגוריות ומקומות כלליים
מקצה אולטרה מרתון 60 ק”מ – בשתי הקטגוריות ומקומות כלליים
מקצה מרתון 42 ק”מ – בשתי הקטגוריות ומקומות כלליים
מקצה מ 24 ק”מ – בשתי הקטגוריות ומקומות כלליים
:ביטולים ושינויים 
דמי ביטול לרצים ולקפטנים שנרשמו -40 ש”ח 
https://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspx – במקרה של ביטול יש להפנות את הבקשה למייל הזה בלבד
לא יהיה החזר ביטולים לאחר 27.8.17
עמלת שינוי הרשמה – 25 ש”ח
https://www.znook.co.il/ChangeRequest.aspx  שינויים כגון: שם קבוצה, גודל קבוצה וכו, יש לשלוח את בקשתכם למייל הבא בלבד 

 

טבלת עלויות וזמני הרשמה

שינוי גודל פונט