המסלולים

          Btns_Web_new4          Btns_Web_new5          Btns_Web_new3                     Btns_Web_new

סרט המרוץ 2015

(: תעשו לנו לייק

…מתחילים עוד

שותפים לדרך

עיריית חיפה
רשות הספורט חיפה
גולדפיש

ניהול והפקה

חסויות כסף

חסות זהב

חסויות משנה ושיתופי פעולה